Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

"Diagnoza naszej gminy"

Utworzono dnia 08.09.2021

 

 

Sprawozdanie

 

z konkursu ,,Diagnoza naszej gminy”

zorganizowanego pod patronatem Wójta Gminy Rokietnica

 

W maju zakończył  się konkurs pt. ,, Diagnoza gminy Rokietnica” i zostały ogłoszone wyniki.

 

Uczniowie wyróżnieni z  klas ósmych to:

Wiktoria Nykiel

Maria Ślebzak

Maja Boruta

Anna Kędziora

Wojciech Wrzosek

 

Początkowo projekt  był skierowany do uczniów klas ósmych szkół znajdujących się na terenie gminy Rokietnica: SP Napachanie, SP Cerekwica, SP Rokietnica. Niestety warunki pandemii utrudniły realizację tego projektu.  Zadanie wykonała tylko szkoła w Rokietnicy.

Zadanie polegało na wybraniu czterech „działów” odzwierciedlających różne aspekty życia w gminie, np. sport, praca, handel, kultura, transport, szkolnictwo, a następnie postawienie w każdej kategorii pięciu pytań, służących scharakteryzowaniu tychże dziedzin. Kolejny etap stanowiło uzyskanie jak najbardziej wiarygodnych odpowiedzi, które punktowaliśmy w skali 0-2pkt. Maksymalna ilość punktów dla danego „działu” wynosiła 10 pkt. Uzyskane wyniki, według tej skali, nanosiliśmy na schemat róży diagnostycznej, gdzie powstał wykres, im bardziej odzwierciedlał kwadrat, tym bardziej zbliżał się do stanu „idealnego’. Jednak, jak to zwykle bywa, rzeczywistość nieco od niego odbiega.

W związku z tym, po szczegółowej analizie danych, następnym  zadaniem było zaproponowanie tzw. programu naprawczego (mogliśmy go zaproponować również w wersji anglojęzycznej), który mógłby służyć poprawie jakości życia mieszkańców Rokietnicy i okolic.

Głównym celem projektów było zainspirowanie władzę gminy do podjęcia kolejnych działań na rzecz jej rozwoju.

 

W dniu 1 czerwca na terenie szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy odbyło się oficjalne podsumowanie konkursu. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Bartosz Derech - Wójt Gminy Rokietnica, Pani Beata Fudala - Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej, Pani Karolina Nawrocka - Dyrektor Szkoły SP Rokietnica , Pani Renata Janukowicz – Gołębiak – nauczycielka przedmiotu wiedza o społeczeństwie i geografii oraz wyróżnieni uczniowie.

Spotkanie otworzyła Pani Renata Janukowicz-Gołębiak dziękując wszystkim za przybycie. Podziękowania złożyła również Pani Dyrektor Karolina Nawrocka za świetnie wykonane  projekty. Następnie głos zabrał Wójt Bartosz Derech, który  wręczył nagrody wyróżnionym uczniom. Pan Wójt zapewnił, że głos mieszkańców, zwłaszcza tak młodych jest  bardzo ważny i na pewno zostanie wzięty pod uwagę w planach rozwoju gminy Rokietnica w najbliższych latach.  

Następnie spotkanie przyjęło formę dyskusji wywołanej pytaniami uczniów. Wśród omówionych kwestii były sprawy takie jak: 

Budowa skateparku w Rokietnicy – w tym temacie Pan Wójt złożył deklarację budowy obiektu, jednakże nie podał terminu realizacji.

Zmian klimatycznych i roli gminy w ochronie środowiska – Pan Wójt zaznaczył, że gmina pomaga mieszkańcom  finansowo w wymianie starych pieców na instalacje przyjazne środowisku oraz dba o powiększanie i pielęgnację terenów zielonych. 

Infrastruktura drogowa – Pan Wójt powiedział, że będzie kontynuowana budowa tras rowerowych – w planach jest rozbudowa połączenia Rokietnicy z Napachaniem – niestety towarzyszyć temu musi wycinka drzew wzdłuż ulic Szkolnej i Rokietnickiej.

Bezpieczeństwo w zakresie oświetlenia ulicy Zielonej- Wójt poinformował, że jest zaplanowane poszerzenie ulicy, jednak bez oświetlenia.

Termin zakończenia budowy stacji kolejowej Rokietnica – Wójt udzielił informacji, że zakończenie zaplanowane jest na czerwiec 2022 roku – z uwagi na opóźnienie prac w związku z COVID-19. W skład infrastruktury wchodzić będzie nowy peron, dużo miejsc parkingowych dla samochodów oraz rowerów i nowa zatoka dla autobusów. Z kolei tory kolejowe zostaną oddane już w tym roku, przez co zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów.

Ochrona zdrowia psychicznego młodzieży również poprzez równość i akceptacje społeczności LGBT – Wójt zadeklarował, że w sprawie obszaru zdrowia psychicznego o pomoc zgłosi się do Pani Dyrektor szkoły, ponieważ jest w bliskim kontakcie z młodzieżą i wie co jest najlepsze dla uczniów.

Uczennica zaproponowała zorganizowanie darmowych spotkań z osobą o dużej wiedzy o społeczności LGBT+, aby pokazać ludziom, że każdy jest równy i każdy zasługuje na miłość, a także by możliwie zmniejszyć nienawiść do ludzi innej orientacji seksualnej,  co z pewnością poprawi zdrowie psychiczne wielu mieszkańców homoseksualnych i nie tylko. 

Po zadanych pytaniach Wójt podziękował uczniom raz jeszcze, podkreślając jakie duże znaczenie mają ich opinie dla rozwoju gminy.

Po wyczerpaniu pytań Pani Renata Janukowicz-Gołębiak zakończyła spotkanie. 

 

Protokół z wykonanego projektu przygotowali uczniowie:

Maja Boruta, Anna Kędziora, Wojciech Wrzosek laureaci konkursu.

 

 

 

konkurs "Diagnoza naszej gminy"

Utworzono dnia 08.09.2021, 14:05

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6