Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do szkoły podstawowej

na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w formie tradycyjnej.

Przypominamy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy jest szkołą obwodową dla miejscowości:

Rokietnica, Sobota, Bytkowo, Żydowo, Rostworowo, Krzyszkowo.

Wszystkie dzieci zamieszkujące miejscowości obwodu szkoły są do niej,
po złożeniu karty zgłoszenia,
przyjmowane z urzędu na mocy art. 130 ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe.
 
Rodzice dzieci zamieszkujących obwód szkoły składają KARTĘ ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY wraz z załącznikami wymienionymi na karcie tj. kartę informacyjną, oświadczenie dot. wizerunku dziecka, pełonomocnictwo, upoważnienie do odbioru, oświadczenie dla potrzeby medycyny szkolnej, zdjęcie legitymacyjne, kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia itp.
 
 
Rodzice dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły zoobowiązani są do uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z udosępnionym harmonogramem. Rodzice składają Wniosek - dziecko spoza obowdu, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w  § 2 Uchwały nr LXII/522/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji
 
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce REKRUTACJA 2024/2025 - Dokumenty do pobrania.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 61 8145 257
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.