Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Logopeda

 

Logopeda

mgr Agnieszka Czachor

sala nr 7, bud. D

Poniedziałek 7.45 - 12.30

Wtorek 7.45 - 12.30

Środa 7.45 - 12.30

Czwartek 7.45 - 12.30

Piątek 7.45 - 10.45

Konsultacje dla rodziców: środa 8.00-8.45
Kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

 

mgr Anna Szenic

sala nr 05, bud. D

Poniedziałek 7.15-12.30

Wtorek 7.15-14.15

Środa 7.15- 13.15

Czwartek 7.15-14.15

Piątek 7.15-9.00

Konsultacje dla rodziców: wtorek 8.00-8.45
Kontakt telefoniczny - 501436233

mgr Jolanta Karcz

sala nr 16, bud. A

Środa 7.00 - 15.00

Czwartek 7.00 - 14.00

Piątek 7.00 - 12.30 oraz 13.30 - 15.00

Konsultacje dla rodziców: piątek 11.40 - 12.35
Kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

 

 

Do zadań logopedy należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad      i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.