Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Logopeda

 

Logopeda (klasy 1-3)

mgr Agnieszka Czachor

Poniedziałek 07:45 - 12:30
Wtorek 08:30 - 16:00
Środa 07:45 - 12:30
Czwartek 08:00 - 12:30
Piątek 08:00 - 09:30

mgr Anna Urbańska

Poniedziałek 09:50 - 15:00
Wtorek 08:00 - 16:35
Środa 08:00 - 13:40
Czwartek 08:00 - 11:30
Piatek 09:50 - 14:00

Logopeda (klasy 4-8)

mgr Jolanta Karcz

Poniedziałek 7:00 - 9:00 oraz 10:40 -13:15
Wtorek 7:00 - 9:00 oraz 10:40 -13:15
Środa 7:00 - 9:00 oraz 10:40 -13:15
Czwartek 7:00 - 9:00 oraz 10:40 -13:15
Piątek 7:00 - 9:00 oraz 10:40 -13:15

Kontakt z logopedą za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

 

 

 

Do zadań logopedy należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad      i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ Z DZIECKIEM DO LOGOPEDY?

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 

· Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.

· Dziecko nawykowo mówi przez nos.

· Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka.

· Mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.

· Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi nieznanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia r.

· Jeśli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab).

· Po ukończeniu 4 roku życia dziecko wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź, zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne , np. d na t (dom=tom),w na f (woda=fota), g na k (gęś=kęś),
b na p (buda=puta),  myli głoski o podobnym brzmieniu np. s – c (sala=cala),
sz – cz (szyje=czyje).

 

Konsultacja z logopedą nie musi zakończyć się koniecznością częstych wizyt. Może się okazać, że logopeda pokaże Wam ćwiczenia, które warto wykonywać w domu, poda cenne wskazówki, z którymi możecie poradzić sobie sami (to oczywiście zależy od problemu z jakim boryka się dziecko). 

Proszę pamiętać, nigdy nie warto odkładać konsultacji na później!

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.