Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.

2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.

3. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji.

4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

5. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

1. Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy i wymaganiami w poszczególnych zawodach.

2. Rozpoznanie przez uczniów własnych uzdolnień, zainteresowań, cech osobowości i predyspozycji zawodowych.

3. Rozwijanie umiejętności społecznych młodzieży.

4. Zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa w Polsce.

5. Rozwinięcie u uczniów kompetencji związanych z postawą przedsiębiorczą oraz innych kompetencji decydujących o sukcesie na rynku pracy.

6. Wdrożenie uczniów do kształcenia ustawicznego.

7. Zapoznanie uczniów z lokalnym rynkiem pracy, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

8. Wyposażenie uczniów w umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.

9. Wsparcie rodziców w roli doradców zawodowych własnych dzieci.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.