Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Godziny pracy

ZESPÓŁ LOGOPEDÓW

 

mgr Anna Szenic

mgr Agnieszka Czachor

mgr Katarzyna Stankiewicz

 

Do zadań logopedy należy ( co wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach):

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

   Ramowy plan pracy logopedów w roku szkolnym 2018/2019

 

 IX. 2018

- przesiewowa diagnoza logopedyczna obejmująca dzieci z klas 0 i I, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra EN z dn. 09.08.2017 r. par. 25)

 - konsultacje dla rodziców

- opracowanie indywidualnych planów terapii wraz z zestawami materiałów  dla  każdego   dziecka objętego terapią logopedyczną

- zawiadomienie  wychowawców dzieci o zdiagnozowanych potrzebach  terapeutycznych

 X. 2018

- konsultacje dla rodziców- c.d.

 X.2018- I.2019- zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci z gr. przedszkolnej (kl.0) oraz indywidualna terapia wszystkich wyznaczonych dzieci

 I- III. 2019

- podsumowanie efektów terapii u dzieci objętych pomocą  w I sem.- diagnoza śródroczna.

I.2018- VI.2019- zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci z gr. przedszkolnej (kl.0) oraz indywidualna terapia wszystkich wyznaczonych dzieci.

W trakcie całego roku szkolnego indywidualne konsultacje dla rodziców oraz  na zajęciach z dzieckiem- w miarę potrzeb.

 Ścisła współpraca z wychowawcami, psychologami i pedagogami.

Godziny pracy mgr Anny Szenic

poniedziałek               7.30- 10.00

wtorek                        7.30- 15.30

środa                                      10.00- 12.30

czwartek                                 10.00- 15.00

piątek                                     7.30- 9.00

 

Godziny pracy mgr Agnieszki Czachor

 

poniedziałek               7.30- 12.30

wtorek                        7.30- 12.30

środa                           8.30- 12.00

czwartek                     8.00- 9.15

piątek                          8.00- 10.00

Konsultacje dla rodziców

czwartek                     8.30- 9.15                  

 

Godziny pracy mgr Katarzyny Stankiewicz

środa                           12.00- 14.30

czwartek                     8.30- 14.15

Konsultacje dla rodziców

czwartek                     13.35- 14.15              

  • w celu umówienia się bardzo prosimy o kontakt  mailowy (dziennik elektroniczny Librus)
  • dyżurujemy również w gabinetach  podczas konsultacji

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3